VIDEOMAPPING
Videomapping je směr vizuálního umění, které využívá projekci ve volném prostoru na libovolné objekty, např. fasády domů, interiéry budov nebo geometrické objekty. Pro projekci, která probíhá vždy večer, jsou na fasády budov promítány vytvořené 3D modely a animace, tak aby bylo docíleno dokonalého splynutí světelného divadla se scénou. Výsledek poté připomíná sekvence filmu, ve kterém se reálná kulisa prolíná s virtuálním dějem. Vše je podkresleno příjemnou hudbou a zvuky doplňující obrazový výjev. Obyčejný dům nebo palác se tak stává pohyblivým a vytváří obrazovou iluzi, kdy se například z domu vynořují mytické a bájné postavy, objevují se historické výjevy či jiné grafické nápady současných autorů. Obecně hlavním smyslem video mappingu jsou projekce, které spolupracují s vybraným objektem a usilují o rozbití vnímání perspektivy u diváka. Pomocí promítaných animací lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Všechno se stává iluzí. K realizaci videomappingu je nutný nejen správný výběr plochy (např. stěna budovy či jiná promítací plocha), ale je také zapotřebí velmi kvalitního technického vybavení. Mezi základní technická videomappingová zařízení patří především výkonné projektory a programové vybavení. Pro korektní zobrazení projekce je nutné zajistit odpovídající světelné podmínky v prostředí, kde má být videomappingová projekce realizována. Vzhledem k stále rostoucí oblibě videomappingu je tato digitální projekce často využívána v oblasti reklamy, propagace, sportu nebo pouze jako hra světel. V České republice se s videomappingem můžete nejčastěji setkat například během městských slavností či významných výročí. V těchto případech je pak nejoblíbenějším motivem tématické zobrazování historie města, obce či konkrétní budovy. Tyto projekce jsou většinou doplněny o historické fotografie či "převlékání" symbolů měst do historického hávu. Atraktivitu pak dodávají 3D deformace budov, jejich bourání a podobné vizuální efekty.
KONTAKTUJTE NÁS
TELEVIZNÍ TVORBA BRNO
VIDEO MAPPING
KONTAKTUJTE NÁS
Videomapping je směr vizuálního umění, které využívá projekci ve volném prostoru na libovolné objekty, např. fasády domů, interiéry budov nebo geometrické objekty. Pro projekci, která probíhá vždy večer, jsou na fasády budov promítány vytvořené 3D modely a animace, tak aby bylo docíleno dokonalého splynutí světelného divadla se scénou. Výsledek poté připomíná sekvence filmu, ve kterém se reálná kulisa prolíná s virtuálním dějem. Vše je podkresleno příjemnou hudbou a zvuky doplňující obrazový výjev. Obyčejný dům nebo palác se tak stává pohyblivým a vytváří obrazovou iluzi, kdy se například z domu vynořují mytické a bájné postavy, objevují se historické výjevy či jiné grafické nápady současných autorů. Obecně hlavním smyslem video mappingu jsou projekce, které spolupracují s vybraným objektem a usilují o rozbití vnímání perspektivy u diváka. Pomocí promítaných animací lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Všechno se stává iluzí. K realizaci videomappingu je nutný nejen správný výběr plochy (např. stěna budovy či jiná promítací plocha), ale je také zapotřebí velmi kvalitního technického vybavení. Mezi základní technická videomappingová zařízení patří především výkonné projektory a programové vybavení. Pro korektní zobrazení projekce je nutné zajistit odpovídající světelné podmínky v prostředí, kde má být videomappingová projekce realizována. Vzhledem k stále rostoucí oblibě videomappingu je tato digitální projekce často využívána v oblasti reklamy, propagace, sportu nebo pouze jako hra světel. V České republice se s videomappingem můžete nejčastěji setkat například během městských slavností či významných výročí. V těchto případech je pak nejoblíbenějším motivem tématické zobrazování historie města, obce či konkrétní budovy. Tyto projekce jsou většinou doplněny o historické fotografie či "převlékání" symbolů měst do historického hávu. Atraktivitu pak dodávají 3D deformace budov, jejich bourání a podobné vizuální efekty.
TELEVIZNÍ TVORBA BRNO